01:11:03   سه شنبه, 04 مهر 1396


شپش
شپش ها بر اساس نوع تغذیه به دو دسته تقسیم میشوند :
شپش های خونخوار(شپش اسب،شپش دم گاو، شپش پای گوسفند، شپش زهار، شپش انسان، شپش سگ)
شپش خونخواربه دو دسته شپش سر و شپش بدن تقسیم میشود
شپش سر عمدتا تخم ها را در موی سر و یا موی بدن گذاشته ولی شپش بدن تخم خود را روی لباس های پشمی میگذارد
شپش خونخوار عامل انتقال بیماریهای زیادی میباشد(تب راجعه ،تیفوس،تب سنگر،آبله)
شپش های جونده (شپش سگ، شپش بدن مرغ، شپش خوک آفریقایی) از مواد آلی مثل پوست، پر و ترشحات جلدی تغذیه میکنند
برای کنترل شپش های جونده از پودرهای سمی و یا حمام شیمیایی جهت ضد عفونی کردن استفاده میشود