سمپاشی مارمولک atrk

13:06:44   دوشنبه, 06 خرداد 1398

سمپاشی مارمولک header


مارمولک
مارمولک ها جانورانی مفید برای محیط زیست محسوب میشوند
مارمولک از حشرات تغذیه میکند
مارمولک سمی در ایران وجود ندارد
برای گرفتن مارمولک از چسب موش میتوانید استفاده کنید
مارمولک عمدتا از پشه ها تغذیه میکند بنابراین نصب توری در منازل و استفاده از اسپری حشره کش میتواند منجر به کمبود غذای مارمولک و نهایتا ترک منزل توسط این جانور شود
ولی اگر هم پشه و هم مارمولک در منزل دارید واسپری کردن هم جوابگو نبوده حتما جهت مشاوره با ما تماس بگیرید