سمپاشی کنه atrk

13:06:11   دوشنبه, 06 خرداد 1398

سمپاشی کنه header


کنه
کنه ها به 3 دسته تقسیم میشوند :
1 کنه های گیاهخوار که در سطح گیاه تخم گذاری میکنند
2 کنه های شکارگر و خاکزی که در خاک تخم گذاری انجام میدهند
3 کنه های انگل که در سطح بدن میزبان تخم گذاری میکنند
کنه ها به دو خانواده کنه های سخت و کنه های نرم تقسیم میشوند
کنه ها دارای 4 جفت دست و پا هستند
کنه های بندپایان انگلی کوچک از خون سایر جانوران تغذیه میکنند
کنه ها پاییز و زمستان استراحت میکنند
تب کریمه کنگو :
اولین بار در 1944 در کریمه کنگو شناخته شد
این بیماری ویروسی توسط نوعی کنه انتقال پیدا میکند که توسط تماس مستقیم با خون یا گوشت آلوده دام به انسان منتقل میشود
علائم تب کنگو :
شبیه سرما خوردگی با علائم خفیف که سریعا شدت پیدا میکند
برای جلوگیری از ابتلا به تب کنگو گوشت بدون مهر و مجوز دامپزشکی نخرید و حتما گوشت را قبل مصرف داخل فریزر قرار دهید