بهداشت اماکن عمومی atrk

13:06:32   دوشنبه, 06 خرداد 1398

بهداشت اماکن عمومی header

 

مقررات بهداشتی آبدارخانه ها :
 
 کارکنان آبدارخانه موظفند کارت بهداشتی معتبر داشته باشند .
 کارکنان آبدارخانه باید ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردی را کاملا” رعایت نمایند .
 هر یک از کارکنان آبدارخانه باید حوله و صابون اختصاصی داشته باشند .
 وجود کمد لباس برای هر یک از کارکنان آبدارخانه الزامی است .
 استعمال دخانیات در آبدارخانه ممنوع می باشد .
 وجود جعبه کمکهای اولیه با تمام وسایل و لوازم مروبطه در آبداخانه الزامی می باشد .
 وجود کپسول اطفا حریق و ارائه آموزش کافی برای پرسنل مربوط جهت استفاده از آن در آبدارخانه الزامی است .
 سیستم فاضلاب بایستی بهداشتی باشد .
 کف آبدارخانه بدون فرو رفتگی و دارای شیب مناسب باشند .
 در و پنجره ها سالم و مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
 سقفها بدون شکاف و تمیز باشد .
 شیرهای برداشت آب باید سالم و بدون نقص باشد .
 ساختمان دیوار از جنس مقاوم ، قابل نظافت به رنگ روشن و بدون شکاف و ترک باشد .
 قفسه نگهداری ظروف باید تمیز و قابل نظافت بوده و فاصله کف آن از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد .
 سیستم روشنایی کافی و بدون نقص باشد .
 آبدارخانه بایستی دارای تهویه مناسب و کافی باشد .
 
سرویسهای بهداشتی:
 
  تهویه باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل توالت و دستشویی سالم و عاری از بو باشد .
 دارای نور و روشنایی کافی و بدون نقص باشد .
 کف باید بدون فرو رفتگی ، شکاف و دارای شیب مناسب و همواره تمیز و پاکیزه باشد .
 سقف بدون شکاف و تمیز باشد .
 ساختمان دیوار از جنس مقاوم قابل شستشو و تمیز باشد .
 در و پنجره ها سالم و مجهز به توری سیمی باشد .
 سیستم فاضلاب سالم و بهداشتی باشد ( عدم گرفتگی لوله ، عدم نشت فاضلاب از لوله ها و عدم پوسیدگی لوله های      فاضلاب )
 شیرهای برداشت آب و شیلنگ مربوطه سالم و بدون نقص باشد .
 دستشویی می بایست مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد .
استفاده از توالت و دستشویی های صاف و صیقلی از جنس مناسب که همواره تمیز باشد الزامی است .
انجام منظم ضدعفونی سرویسها ضروری می باشد .
 پرده محافظ ورودی در دستشویی های خواهران بایستی مرغوب و تمیز باشد .
توالت باید مجهز به سیقون و دارای شتر گلو باشد .
 توالت باید دارای سطح زباله درپوش دار ، قابل شستشو ، تمیز و مجهز به کیسه زباله باشد .
 
جمع آوری زباله در سطح دانشگاه :
 
 سطلهای زباله دارای درپوش ، قابل شستشو و تمیز باشد .
 سطلهای زباله مجهز به کیسه زباله باشد.
حمل کیسه زباله تا انبار موقت جمع آوری زباله بایستی بنحو مناسب و به دور از ریخت و پاش صورت گیرد .
انبار موقت جمع آوری زباله مناسب باشد .
 زباله ها روزانه از محل تولید و انبار موقت زباله جمع آوری و از محیط دانشگاه خارج شود .
 انبار موقت جمع آوری زباله روزانه نظافت و ضدعفونی شود .
 کارگر نظافتچی به هنگام نظافت انبار موقت زباله و جمع آوری زباله بایستی دارای وسایل ایمنی ( ماسک و دستکش     … ) باشد .
 زباله ها حتی الامکان در مبدا باید تفکیک گردد ( زباله خشک شامل کاغذ ، نان خشک ، پلاستیک و …. ) از زباله تر    جا شوند
 شرایط بهداشتی سایر مکانها
 ( نمازخانه ، آمفی تئاتر ، کتابخانه ، کلاس ، آزمایشگاه و …. )
 تهویه مناسب و نور کافی باشد ( هود آزمایشگاه و دستگاه تهویه سالم باشد ) .
 کلید و پریز و کلیه وسایل برقی از ایمنی کامل برخوردار باشند .
 پنجره ها جهت جلوگیری از ورود حشرات مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد .
 رنگ آمیزی دیوارها مناسب باشد .
 موکت یا کف پوش مناسب و تمیز باشد .
 میز و صندلی در آزمایشگاه و کلاسها مناسب باشد .
 مهر نماز سالم ، تمیز و در محل مخصوص قرار گیرد . پرده نمازخانه سالم و تمیز باشد .
 آزمایشگاهها بایستی دارای ایمنی کامل از قبیل وجود کپسول اطفا حریق ، دوش آب و  مجهز به جعبه کمکهای اولیه باشد .
 کلیه شیرهای گاز و وسایل مربوطه سالم بوده و از ایمنی کافی برخوردار باشد .
 در موارد کار با دستگاهها و مواد پرتوزا مقررات ابلاغ شده از طرف سازمان انرژی اتمی رعایت گردد.
 جهت استفاده از وسایل اطفا حریق و جعبه کمکهای اولیه پرسنل مربوطه باید آموزش لازم را ببینند .
 تمام مکانهای فوق می بایست دارای سطل زباله درپوشدار ، قابل شستشو و تمیز و مجهز به کیسه زباله باشند .